Meny
 

Vær en venn

venner barneskole

Skolestart er både spennende og litt skremmende for de minste. Kanskje kjenner de noen fra før, men de fleste møter klassekameratene for første gang. Snakk med dine barn om hvordan de kan være en god venn og bli kjent med de andre.

  

Overgangen fra barnehage til skole kan være skummel for mange barn. De trygge forholdene byttes ut med en skolegård fylt med ukjente barn og færre voksne som passer på. I starten handler skolen mest om å bli kjent og få venner. Lærere legger til rette for dette og mange lager vennegrupper, hvor elevene besøker hverandre hjemme etter skoletid for å bli bedre kjent. Men foreldre kan også snakke med sine barn om hvordan man er en god venn og lære dem å inkludere de som står utenfor.

 

Her er tre regler du kan lære ditt barn:

 

 

1. VIL DU BLI MED PÅ LEKEN?

Ser du noen som står alene i skolegården? Spør om de vil være med og leke.

2. SI HEI!

Det er en fin start på et vennskap. Si hei til dem du ikke kjenner så godt også, da er det lettere å begynne å prate og leke sammen. Kanskje dere blir bestevenner?

3. JA, DET KAN DU!

Hvis noen spør om å få være med på leken, er det ikke lov å si nei.

 

Foreldre kan også være med på å legge et godt grunnlag for vennskap på skolen. Vær en aktiv forelder og engasjer deg i skolehverdagen til ditt barn.

 

Går eller sykler ditt barn til skolen? Her er noen gode tips for å gjøre skoleveien enda tryggere.

 

Her er noen tips til hva du kan gjøre:

 

Vennegruppe

Klasselærer kan hjelpe med å dele klassen inn i grupper på 4-5 elever. Da settes gruppe sammen av elever som kanskje ikke kjenner hverandre så godt. Formålet er at de skal bli kjent og leke sammen utenfor skolen. Foreldre avtaler en dag og tar med sin vennegruppe hjem på middag og lek. Så kan man invitere de andre foreldrene til en kaffe når de skal hente sitt barn. Dette er noe man gjerne tar opp og blir enige om på første foreldremøte.

 

 

VENNEBENK 

Noen skoler har en benk i skolegården som elever kan sette seg på hvis de ikke har noen å leke med, men gjerne vil leke. Da er det lett å gå bort og invitere dem med på leken. Hvis skolen ikke har en slik benk, kanskje det kan foreslås på et foreldremøte? 

 

BURSDAGER

En god regel når man inviterer til bursdag er å invitere enten hele klassen, alle jentene eller alle guttene. Da holdes ingen utenfor.

 

Og husk: Barn lærer av sine foreldre og voksne omsorgspersoner, så vær et godt forbilde!

 

Oskar vet hvordan man er en god venn - det ser du i videoen under. Kanskje kan du gjøre det samme neste gang noen sitter for seg selv?

 

 

Se flere gode tips til skolestart:

Gå trygt til skolen

7 ting du må huske til skolestart

Velg riktig skolesekk

Sunne og gode matpakker

Sist endret - 30 juni 2017